Żadnych narkotyków Icon in Vector

Ta ikona Żadnych narkotyków jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon is depicting the leaf of a marijuana plant with a line drawn through it. The leaf is perfectly symmetrical and contains seven segments that are rounded and pointed towards the end.