Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Praca Icon (vector, PNG)

Ta ikona Praca jest częścią pakietu ikon 86,300 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Praca icon. This icon is a hand holding a wrench. We see the back of the hand with the wrench's handle oriented downward at the pinky and the opening of the wrench at the top, by the thumb.
This icon is a hand holding a wrench. We see the back of the hand with the wrench's handle oriented downward at the pinky and the opening of the wrench at the top, by the thumb.

Powiązane z ikoną Praca

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie biznes ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of the Work Icon


The work icon is a versatile icon that can be used for a variety of purposes. It is the perfect icon to use for articles about work or working. It's the perfect icon to use when talking about labor concerns, or jobs that are hands-on or technical.

There are many different icons to choose from.

work icons

This is the perfect icon to use in hands on do-it-yourself articles.It would be a great icon to use when speaking of technical topics.It would be a great icon to use in magazines that about labor and the workforce.Related icons that may be of use include the Work in Bed, Support, and Overtime icons.