Spanie w łóżku Icon in PNG

To jest Spanie w łóżku ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,800 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Seen from the side, a person lying down in bed, covered by a blanket. The bed has two legs and a headboard visible. Only the sleeping person's head is visible. Zs are rising from his/her head.