Download Pełna bateria Icon (vector, PNG)

Ta ikona Pełna bateria jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.

Powiązane z ikoną Pełna bateria

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie telefon komórkowy ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Wyobrażenie ikony Pełna bateria Stworzone przez: Boštjan

Otrzymaliśmy pomysł na July 25, 2012 i stworzyliśmy ikony na August 12, 2012

Battery icon or whole "energy" set

Usage of Battery Icon


The world is more connected and informed than ever. We now have access to gadgets and devices that can do our bidding. Connect with others, research information, do productive tasks, have fun -- the capability to do all of these on the go have never been easier. This kind of power is made possible through a marvel of engineering: batteries. Storing electrical energy for later use, batteries make an untethered digital life possible. As such, having the best battery icons for your programs, applications, and services is important -- and we’re here to help!We have several kinds of battery icons and orientations available:
 • Phone battery icons
 • Car battery icons
 • Horizontal orientation
 • Vertical orientation

batter icons

Our battery icons also indicate several, common power states, including:
 • Battery full
 • Battery half full
 • Battery low
 • Battery empty
 • Battery charging
 • No battery
battery icons

For anything power related, we’ll have icons for them, too! Some examples:
 • Switch on/off
 • Power icon
 • Sleep icon
 • Hibernate iconAs more and more devices become commonplace, picking the right battery icons have never been more important. Select the best one from our collection today!