Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Przycisk ENTER Icon (vector, PNG)

Ta ikona Przycisk ENTER jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Przycisk ENTER icon. This icon for "enter key" is a backwards facing L-shaped bubble. It has curved edges. In the center of this L Shape is an arrow, which points to the left and is also curved upward at its tail end.
This icon for "enter key" is a backwards facing L-shaped bubble. It has curved edges. In the center of this L Shape is an arrow, which points to the left and is also curved upward at its tail end.