Download Muzyka metalowa Icon (vector, PNG)

Ta ikona Muzyka metalowa jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This is a hand with the thumb, index finger and pinky fully extended. The middle finger and ring finger and bent at a ninety degree angle with the finger tips touching the palm of the hand.