Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Pusty kosz Icon in PNG

To jest Pusty kosz ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Pusty kosz icon. A picture of a waste basket. The basket is shown being made of cris-crossing diagonal lines. The bottom is more narrow than the top and tapers outwards up to it.
A picture of a waste basket. The basket is shown being made of cris-crossing diagonal lines. The bottom is more narrow than the top and tapers outwards up to it.

Powiązane z ikoną Pusty kosz

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie edytowanie ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of the Trash Icon

The trash icon is an extremely useful icon. It can be used in a variety of ways. It's perfect for use in articles or websites that discuss waste management and environmental issues.

There are a variety of different trash icons to choose from.

trash icons

Use this icon when talking about different topics related to trash.This is the perfect icon to use if you have a website that is dedicated to waste management or related topics.Use this icon when speaking about topics related to the environment or conservation.Related icons that may be of use to you include the recycling, full trash, and garbage truck icons.