Download Muzyka klasyczna Icon (vector, PNG)

Ta ikona Muzyka klasyczna jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It is an aerial view looking down onto a piano. The row of keys are at the bottom, and the case is above it in a boot shape.