Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Jasny Księżyc Icon (vector, PNG)

Ta ikona Jasny Księżyc jest częścią pakietu ikon 86,400 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Jasny Księżyc icon. It's a logo of a fat crescent moon with its upper right missing to make the crescent shape. To its upper left are two stars represented by one slightly bigger and one slightly smaller plus sign.
It's a logo of a fat crescent moon with its upper right missing to make the crescent shape. To its upper left are two stars represented by one slightly bigger and one slightly smaller plus sign.