Categories
Color

Download Jasny Księżyc Icon (vector, PNG)

Ta ikona Jasny Księżyc jest częścią pakietu ikon 77,600 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of a fat crescent moon with its upper right missing to make the crescent shape. To its upper left are two stars represented by one slightly bigger and one slightly smaller plus sign.