Download Naładowany akumulator Icon (vector, PNG)

Ta ikona Naładowany akumulator jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is shaped like a rectangle with curved edges. The right side of it has a small rectangle indent poking outwards. Inside the rectangle there are 6 lines equally spaced starting from the left and stopping a little more than half way.