Naładowany akumulator Icon in Vector

Ta ikona Naładowany akumulator jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is shaped like a rectangle with curved edges. The right side of it has a small rectangle indent poking outwards. Inside the rectangle there are 6 lines equally spaced starting from the left and stopping a little more than half way.