Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Strona główna 3 Icon in PNG

To jest Strona główna 3 ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Strona główna 3 icon. A picture of a simplified version of a web page. There is an empty space at the top for a URL. There are blocked lines in it to represent the contents of the page.
A picture of a simplified version of a web page. There is an empty space at the top for a URL. There are blocked lines in it to represent the contents of the page.