Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Strona główna 2 Icon in PNG

To jest Strona główna 2 ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Strona główna 2 icon. This icon is a rectangle standing on end and is meant to represent a sheet of paper. There are various lines of differing lengths running horizontally across the rectangle. These are meant to represent writing or typing.
This icon is a rectangle standing on end and is meant to represent a sheet of paper. There are various lines of differing lengths running horizontally across the rectangle. These are meant to represent writing or typing.