Download Tangens Icon (vector, PNG)

Ta ikona Tangens jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This looks like a curvy line underneath a straight line. The straight line is slightly at a slant, going from the bottom left to the top right. The lines are intersecting.