Download Użytkownik Kobieta Icon (vector, PNG)

Ta ikona Użytkownik Kobieta jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon has an oval that is cut off at the top by a shape that resembles female hair that is cut short. In the middle of the oval that represents the head, are two black dots that resemble eyes.