Download Utwórz archiwum Icon (vector, PNG)

Ta ikona Utwórz archiwum jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon stands for creative archive. This logo has a rectangle with a circle with a cross in the middle. The circle is in the right bottom corner of the rectangle. In the middle of the rectangle it appears to be a light bulb hanging from it.

Powiązane z ikoną Utwórz archiwum

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie pliki ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG