Download Zabezpieczone przez System alarmowy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Zabezpieczone przez System alarmowy jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It is a icon for Secured by Alarm System. This icon contains a bell with two lines on each side signaling its ringing. The ringing bell is inside a hollow house shape.

Powiązane z ikoną Zabezpieczone przez System alarmowy

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie bezpieczeństwo ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG