Zdefiniuj lokalizację Icon in PNG

To jest Zdefiniuj lokalizację ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.

Opowieść o ikonie Zdefiniuj lokalizację

The define location icon has to carry out the tough job of figuring out where exactly you are in this world. It is a daunting task because a) it’s a big world with billions of people and b) even the people themselves don’t know where they are, not to mention where they are going most of the time.

Much like a watered down compass, this define location icon is composed of a circle with lines marking the north, south, east, and west. It symbolizes the point of interest and is placed evenly around the user’s location that is set at the center of the circle. The location is pinned down through the user’s longitude and latitude in signed decimal degrees.


You can use the define location icon to select a point that you find interesting. It could be anywhere—in another country, or even in some ambiguous mountain located on Mars.

define icon images

This symbol works similarly with the marker icon. 
Define icon location
When it comes to navigation, related signs are:
  • Worldwide location
  • Compass
  • Flag
  • GPS device
icons related to define icon

If you’re unsure where to go at the moment, you can start with these icons.