Pokemon Icon in PNG

To jest Pokemon ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,600 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This icon for pokemon is an image of Pikachu. Pikachu looks like a cartoon chipmunk. He is standing on two feet, and has large ears, which are pointing in opposite directions. He also has a lightning bolt shaped tail.

Powiązane z ikoną Pokemon

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie gry ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of the Pokemon Icon


Since its introduction to the world in 1997, Pokemon has become extremely popular and has expanded into a variety of areas, including video games, toys, cartoons. Because of this, the Pokemon icon can be used for a variety of purposes. It can be used in articles that discuss the Pokemon franchise. Or in review articles about the games, toys, or other merchandise.

There are a variety of icons to choose from.

pokemon icons

The Pokemon franchise was launched in 1997.Since its introduction Pokemon have become a worldwide sensation.There are many uses for the icon as it has relevancy in the world of video games, animated cartoons, and a variety of merchandise.Other icons that may be of use include the Nintendo, Pokeball, and Minecraft Diamond icons.