Categories
Color

Download Bez selera Icon (vector, PNG)

Ta ikona Bez selera jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is a tree shaped object at the top. it is connect to a cylinder shaped piece. it is a celery piece but there is a line that slashes across it.