Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Bez selera Icon in Vector

Ta ikona Bez selera jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Bez selera icon. There is a tree shaped object at the top. it is connect to a cylinder shaped piece. it is a celery piece but there is a line that slashes across it.
There is a tree shaped object at the top. it is connect to a cylinder shaped piece. it is a celery piece but there is a line that slashes across it.