Categories
Color

Download Maska do nurkowania Icon (vector, PNG)

Ta ikona Maska do nurkowania jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of a scuba mask on top of a nose and a breathing apparatus. The mask is a longer rectangle with curved edges and a long bottom than top with a triangular section cut out of the bottom middle and a nose coming out there. Below the nose is a circle with a dot inside and a line extending to the right.