Maska do nurkowania Icon in PNG

To jest Maska do nurkowania ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,700 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a logo of a scuba mask on top of a nose and a breathing apparatus. The mask is a longer rectangle with curved edges and a long bottom than top with a triangular section cut out of the bottom middle and a nose coming out there. Below the nose is a circle with a dot inside and a line extending to the right.