Download Wielokrotny wybór Icon (vector, PNG)

Ta ikona Wielokrotny wybór jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The image is of three squares that are horizontally lined up. They are not touching each other. To the right of the squares are horizontal lines of the same length. The top and bottom squares are filled in. The middle square is blank.

Powiązane z ikoną Wielokrotny wybór

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie interfejs użytkownika ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG