Download Sortowanie odpowiedzi Icon (vector, PNG)

Ta ikona Sortowanie odpowiedzi jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There are 5 lines running horizontally equally spaced. As the lines moved down in the set each one is shorter than the one before showing a gradual decrease in over all size. Pretty much like a signal strength image but on its side

Powiązane z ikoną Sortowanie odpowiedzi

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie biznes ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG