Download Węzeł Icon (vector, PNG)

Ta ikona Węzeł jest częścią pakietu ikon 80,800 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This image is of a big square with one circle in the center of the square and five smaller circles evenly spaced each one connected to the center circle by one line.