Categories
Color

Download Czasy Icon (vector, PNG)

Ta ikona Czasy jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon represents different tenses in time. There is a circular clock overlapping four different clocks that are to the right of the main clock.