Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Umyj ręce Icon in Vector

Ta ikona Umyj ręce jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Umyj ręce icon. This icon for Wash your hands consists of an image of two hands and two small drops of water. The hands are points to the right and appear to be rubbing one another, and above the fingers of the hand are two small droplets of water, which are teardrop shaped.
This icon for Wash your hands consists of an image of two hands and two small drops of water. The hands are points to the right and appear to be rubbing one another, and above the fingers of the hand are two small droplets of water, which are teardrop shaped.