Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Download Spotkanie cykliczne Icon (vector, PNG)

Ta ikona Spotkanie cykliczne jest częścią pakietu ikon 86,700 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
Spotkanie cykliczne icon. The logo is an arrow moving around in a perfect circle, pointing at it's tail end to indicate repetition. The circle does not close completely.
The logo is an arrow moving around in a perfect circle, pointing at it's tail end to indicate repetition. The circle does not close completely.

Wyobrażenie ikony Spotkanie cykliczne Stworzone przez: Mark

Otrzymaliśmy pomysł na November 26, 2012 i stworzyliśmy ikony na February 24, 2013

A set of icons for viewing a calendar/schedule, appointment reminders, recurring appointment icon, "show as" icon, categorize icon, along with priority icons (high, low and private). See this screenshot for concepts: