Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Otrzymać gotówkę Icon in PNG

To jest Otrzymać gotówkę ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Otrzymać gotówkę icon. The image is the right hand of a person. It is being held out in a cupped shape. There are two coins above the palm of the hand. The coins are different sizes but they both have a number one on them.
The image is the right hand of a person. It is being held out in a cupped shape. There are two coins above the palm of the hand. The coins are different sizes but they both have a number one on them.