Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Ostatnie 24 godziny Icon in PNG

To jest Ostatnie 24 godziny ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,900 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Ostatnie 24 godziny icon. This looks like an analog clock. There's a 24 in the center of the clock. There's an arrow at the eleven o'clock mark of the clock, indicating that it is going counter-clockwise.
This looks like an analog clock. There's a 24 in the center of the clock. There's an arrow at the eleven o'clock mark of the clock, indicating that it is going counter-clockwise.