Categories
Color

Ostatnie 6 godzin Icon in Vector

Ta ikona Ostatnie 6 godzin jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
A circle with dots inside the circle. The dots are on the inside circumference of the circle. The dots are all around the inside of the circle. There is an arrow pointed left in the top right of the circle. There is the number six in the center of the circle.