Download Wyślij plik Icon (vector, PNG)

Ta ikona Wyślij plik jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
The icon is shaped like a horizontal piece of paper with the top right corner of it bent inward. At the center of the paper shape is an arrow pointing to the right.

Powiązane z ikoną Wyślij plik

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie wiadomości ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Wyobrażenie ikony Wyślij plik Stworzone przez: Mark

Otrzymaliśmy pomysł na August 20, 2012 i stworzyliśmy ikony na March 14, 2013

icons for a chat application including conference icon (to host multiple users in one chat window), send file icon (perhaps something like the yahoo messenger icon for send file), and a record voice icon to send a voice recording/message to the other members partaking in the chat.

Icons8
The conference icon and record voice icons have been created already. Please check the User and the Music sets on our Download page http://icons8.com/download-huge-windows8-set/