Średni żaglowiec Icon in Vector

Ta ikona Średni żaglowiec jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a logo of the Sailing Ship Medium pretty much reduced to a medium sailboat. The boat has two sails and a large hull. The waves and the current are pooling the boat east.