Mały żaglowiec Icon in Vector

Ta ikona Mały żaglowiec jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,700, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a logo of a Sailing Ship Small reduced to a little sailboat. The outlines of the boat are dark, and it is white in the middle. The ocean beneath the boat looks like a smooth current.