Categories
Color

Download Podnoszenie ciężarów Icon (vector, PNG)

Ta ikona Podnoszenie ciężarów jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
There is a human figure standing with its arms extended over its head and its legs askew. One knee is bent and it is extending a large weight over its head.