Trening Icon in PNG

To jest Trening ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,800 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This looks like a square with the left side missing. There is an upside down V at the bottom of the square, indicating that the square is balancing on it. There is a Person standing to the left of the square, pointing his arm to the right.

Powiązane z ikoną Trening

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie nauka ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Story about Training Icon


Training is needed to teach a person a particular skill or behaviour. It helps one develop a skill or strengthen knowledge. Training can be traditional that takes places in a classroom with an instructor or can be digital that can be accessed everywhere as long as there is an internet connection.

When to use Training Icon

You may use the training icon if there are training modules or video tutorials in your website. This icon can easily be associated with training.

How to use Training Icon

The training icon can be strategically placed beside the training modules or video tutorials to be identified by the user as icon for training.
In as much as you like our Training icon, here are the other variations:

training icons

Tradititonal training are usually conducted in a classroom with an instructor leading the training with specified modules.

training icons

Digital training is the modern venue of training. It can be done in a smartphone, the presentation deck will be sent to the student. The student just needs to follow the modules provided. If there are inquiries, customer service representatives can be easily contacted in Skype.Web development and programming code usually need specific training because of their technical background wherein self-study may not be effective.