Dodaj etykietę Icon in Vector

Ta ikona Dodaj etykietę jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,100, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
This image represents adding a tag. There is a picture of a tag pointing to the top right of the image. There is a circle in the tag and a circle with a plus sign in the center of it on top of the tag.