Jeleń Icon in Vector

Ta ikona Jeleń jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The skull profile of a deer, facing foward. The body isn't behind it, which makes me think this is a trophy. A small buck, this deer only has four points, and looks to be very young.