Prawda fałsz Icon in Vector

Ta ikona Prawda fałsz jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
It's a multiple choice for true or false. Ii has a check mark and a line to the right of it and then underneath an X with another line to the right of it for you to mark off.