Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Dostępne aktualizacje Icon in Vector

Ta ikona Dostępne aktualizacje jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Dostępne aktualizacje icon

Powiązane z ikoną Dostępne aktualizacje

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie interfejs użytkownika ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Wyobrażenie ikony Dostępne aktualizacje Stworzone przez: Ilya

Otrzymaliśmy pomysł na April 09, 2012 i stworzyliśmy ikony na April 14, 2012

Available updates, downloading updates, installing updates

Story about Update Icon

Because of continuous improvement of software and apps, all our gadgets need to be updated every now and then. Gadgets will not run smoothly if one critical update has not been installed yet. Although it will make gadgets run efficiently, constant need to update can also be a burden for users.

When to use the Update Icon

You may use the Update Icon if the software or application you are developing has an update that needs to be installed.

How to use the Update Icon

The Update Icon can replace the word Update. It can also be used as a button to download the update needed to be installed.

In as much as you like our Update icon, here are the other variations:

update icons

When updating your gadgets, you have to do the following steps:
  1. Save in the Download Folder
  2. Download Update
  3. Install Update


The following needs to be updated every now and then to ensure that all the apps and software will run smoothly

After downloading and installing the update, you may be asked to verify your identity through the following:
  • Fingerprint verification
  • Password
  • Voice recognition scan