Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Gorące źródła Icon in Vector

Ta ikona Gorące źródła jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Gorące źródła icon. This is an image of a puddle of water made out of three circular lines.  The bottom line is rather broken, the middle line is semi-circular shaped and the inner line is almost a complete circle.  In the center of the innermost circular line are three vertical wavy lines.
This is an image of a puddle of water made out of three circular lines. The bottom line is rather broken, the middle line is semi-circular shaped and the inner line is almost a complete circle. In the center of the innermost circular line are three vertical wavy lines.