Style
Popular styles
Outline
Filled
Color
Tiny
Categories
Trends
Old Interface
CollectionsView All
Drag icons
here

Wypożyczalnia sprzętu wodnego Icon in Vector

Ta ikona Wypożyczalnia sprzętu wodnego jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
Wypożyczalnia sprzętu wodnego icon. Its a logo of a jetski riding in water. Above the jetski riding in the water is an icon that almost looks like the head of a bird. By this I mean a head with an eye, and a beak.
Its a logo of a jetski riding in water. Above the jetski riding in the water is an icon that almost looks like the head of a bird. By this I mean a head with an eye, and a beak.