Download Dodaj użytkownika Mężczyzna Icon (vector, PNG)

Ta ikona Dodaj użytkownika Mężczyzna jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
This icon is the outline of a man's head from the top of his head to the top of the shoulders. In the bottom right hand side there is a circle that has a plus sign centered in the middle of the circle.