Strona główna 3 Icon in Vector

Ta ikona Strona główna 3 jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 4,900, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
A picture of a simplified version of a web page. There is an empty space at the top for a URL. There are blocked lines in it to represent the contents of the page.