Strona główna 4 Icon in Vector

Ta ikona Strona główna 4 jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
There are 3 lines to this logo. They all look the same. Each has a small square. Beside the small square are 2 straight lines. The line on top is a little longer than the one at the bottom.