Categories
Color

Stała praca Icon in PNG

To jest Stała praca ikona. Zrobiliśmy ją w stylu iOS, gdy po raz pierwszy wprowadzony został iOS w wersji 7 i jest ona kompatybilna ze wszystkimi dotychczasowymi wersjami iOS (conajmniej z iOS 10). Ten styl opiera się na cienkiej linii dwóch pikseli i jest zoptymalizowany do rozmiaru 50x50 px. W przeciwieństwie do innych zestawów ikon wektorowych, które mają jedynie setki ikon, ten pakiet ikon zawiera 12,600 ikony, do tego wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is a simplified portrait picture of a humanoid figure with short hair, wearing a suit. Behind this figure is a tall building, shaped like a pentagon with its point extending vertical, with dark rectangle windows. The icon represents a permanent job or occupation.