Categories
Color

Stała praca Icon in Vector

Ta ikona Stała praca jest wykonana w stylu Material Design opracowanym przez Google. Ten styl bazuje na bardzo uproszczonych kształtach, cienkich dwupikselowych liniach i jest zoptymalizowany pod kątem 24 x 24 px. W przeciwieństwie do innych wektorowych pakietów ikon, które mają jedynie setki ikon, ten zbiór ikon zawiera ich 5,300, wszystkie w tym samym stylu i jakości.
The icon is a simplified portrait picture of a humanoid figure with short hair, wearing a suit. Behind this figure is a tall building, shaped like a pentagon with its point extending vertical, with dark rectangle windows. The icon represents a permanent job or occupation.