Download Kalkulator Icon (vector, PNG)

Ta ikona Kalkulator jest częścią pakietu ikon 84,100 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
An icon of a calculator which is one big rectangular square, and in the rectangle there are 12 squares connected to each other to represent the buttons on the calculator. Above the buttons there is one rectangle with three dots to show what is being typed in.

Powiązane z ikoną Kalkulator

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie nauka ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of Calculator Icon

The calculator icon has many uses. You can use it for an online program to indicate that the program will run calculations. Such apps can include mortgage calculators and tax calculators. You can use the icon on quizzes or exams to indicate that the upcoming section will contain calculations or to indicate that a calculator can be used on that part of the exam. It can be used to create an icon for an app.

There are a variety of calculator icons to choose from.

calculator icons 1

You can use the icons for online apps to indicate that calculations must be done.

calculator icon 2

Another type of application the icon would be useful in is a mortgage calculator.You can use the calculator icon for a tax calculator application.

calcultor

You can use it to create an image for an app that you might place in an online market such as Google Play.