Download Narzędzia administracyjne Icon (vector, PNG)

Ta ikona Narzędzia administracyjne jest częścią pakietu ikon 85,000 internetowych. Ikony te są dostępne w PNG, SVG, CSS, PDF, EPS i innych formatach oraz jako czcionka, a także w innych formatach wektorowych. W przeciwieństwie do innych pakietów ikon, nasze ikony internetowe zostały zaprojektowane przez jednego projektanta, gwarantując spójny styl i jakość.
It's a logo of Administrative Tools. It has a large mechanical gear with may fingers, you know, the kind that rotates around to make the motor run. On the lower right of the gear, there is a smaller rectangle which is a box figure with 4 edges. The top edge has double lines. Inside the box area there are 2 check marks on the left side.

Powiązane z ikoną Narzędzia administracyjne

Podobnymi ikonami są ikony z pasującymi tagami, zarówno jak wszystkie sieć ikony. Wszystkie ikony są w tym samym płaskim stylu. Ty możesz albo pobrać darmowe ikony w formacie PNG albo kupić wektory w formacie SVG

Usage of the Tools (Administrative) Icon

The tools icon is a technical icon that can be used in a variety of ways. It is the type of icon that would be used on a website that provides tutorials for how to use computers or databases at a high level. This icon would be great to identify articles and tutorials in a computer magazine that are dedicated to teaching or talking about technical administrative tools and how to use them. It is also the perfect icon to use for an online forum dedicated to answering questions about technical and administrative issues.

There are several different tools icons to choose from.

tools icons

Use this icon to show that a tutorial is technical.This icon would be great in an online computer magazine.Use this in an online forum.Related icons that you may find useful are the Ds3 Tool, Command Line, and Settings Icon.